+31 (0)36-540 6030        | 

Ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord

Werken op een maatschappelijk verantwoorde manier, in samenwerking met onze klanten en stakeholders, met als doel een duurzaam en economisch gezonde onderneming te zijn met een goed toekomstperspectief, dat is waar wij naar streven!

THL hecht grote waarde aan MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), CO2 reductie en duurzaamheid.
Zo werken wij nauw samen met de Climate Neutral Group. Deze organisatie adviseert bedrijven over onder andere MVO, duurzaam ondernemen, CO2 reductie én compensatie. Wij geven klanten, indien gewenst, inzicht in hun CO2 uitstoot middels periodieke CO2 rapportages. Hierbij stimuleren wij je om proactief verantwoorde keuzes te maken. Hierdoor beseffen wij ons dat het vinden van een balans tussen een economisch gezonde bedrijfsvoering, het ondernemen met oog voor het milieu, toekomstige generaties en de bijbehorende ethische aspecten een must is. Duurzaamheid en MVO worden zoveel mogelijk geïntegreerd in ons beleid en de dagelijkse bedrijfsvoering.

People.

 • Het bieden van een prettige, gezonde en veilige werkomgeving voor medewerkers: Werkplezier staat bij ons bovenaan!
 • Verantwoordelijkheid en ruimte om te ondernemen.
 • Het actief aanbieden van een fiets- en/of openbaar vervoer vergoeding.
 • Flexibiliteit en transparantie in de gehele organisatie.
 • Waarborgen van privacy van onze medewerkers, klanten en toeleveranciers.

Planet.

 • Het scheiden van ons afval.
 • Het aanmoedigen van digitale opslag en paperless werken.
 • Een actieve bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering door het reduceren van eigen CO2-emissies.
 • Duurzame alternatieven voor de consument zichtbaarder en aantrekkelijker maken. Onze klanten in staat stellen om schoner en goedkoper met mobiliteit om te gaan (o.a. opnemen van MVO acties in de programma’s die wij bieden, het aanbieden van CO2-compensatie middelen zoals een bijdrage aan de Climate Neutral Group naderhand van gevlogen routes, het aanbieden van Green Key venues en hotels etc.)

Profit.

 • Succesvol implementeren van duurzame verdienmodellen.
 • Ondersteuning van maatschappelijke organisaties en goede doelen, zoals Stichting Jarige Job en Artsen zonder Grenzen.
 • Wij streven naar langdurige partnerships met onze bestaande relaties op basis van wederzijds vertrouwen.
 • Het verbinden van relaties / leveranciers.

Jouw vraag
heeft onze aandacht.